Alumni

Name Hyenok Park
Email haenoch8@kaist.ac.kr
Grad. Year 2019
Workplace 삼성전자